Thêm giỏ hàng thành công
Bạn cần phải đăng nhập
Yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thêm so sánh thành công
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3 sp
Trang chủ / Tin tức

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng báo động AoLin AL-6088GSM

Bài viết này PHỐ CÔNG NGHỆ sẽ hướng dẫn các bạn lập trình và sử dụng bộ báo trộm Aolin-6088 GSM một cách chi tiết nhất để người dùng có thể tự cài đặt được.

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng báo động AoLin AL-6088GSM

Những lưu ý trước khi cài đặt:
– Mật khẩu mặc định: 000000
– Theo mặc định: thời gian kêu loa là 60s, thời gian trễ vào/ra là 0s
– Trung tâm có 4 vùng có dây: vùng 1 mặc định là vùng 24h (báo động sẽ bật bất cứ khi nào vùng đó bị hở).

Hướng dẫn lập trình bộ báo trộm Aolin AL-6088 GSM

KHAI BÁO VÀ XÓA THIẾT BỊ KHÔNG DÂY

1. Khai báo điều khiển từ xa
(B1): ấn OK + “000000” + OK
(B2): ấn chọn ⇓. ADVANCED >> ENROLL>> ENROLL REMOTES>>OK: để khai báo tay điều khiển.
Sau khi màn hình hiển thị:

Hướng dẫn đăng ký điều khiển từ xa báo động Aolin
->> thì ấn và giữ 1 phím bất kỳ trên tay điều khiển. Nếu khai báo đúng sẽ có 2 tiếng “ Bíp bíp”. Tiếp theo ấn CANCEL để thoát ra.
Chú ý: Để xóa tay điều khiển vào II. ADVANCED >> REMOVE >> REMOVE REMOTES>> OK
2. Khai báo cảm biến không dây
Khai báo:
(B1): ấn OK + “000000” + OK
(B2): ấn ⇓ chọn II. ADVANCED >> ENROLL>> ENROLL SENSORS>>OK: để khai báo cảm biến.
– Sau khi màn hình hiển thị:
Hướng dẫn khai báo cảm biến báo động không dây Aolin
->> thì nhập số vùng cần đặt cho cảm biến đó và ấn “OK”
– Màn hình sẽ hiển thị tiếp :
Hướng dẫn thêm cảm biến báo động không dây Aolin
->> ấn và giữ switch trên mạch bên trong cảm biến (xem hình dưới) khoảng 2s. Nếu khai báo thành công sẽ có 2 tiếng “ Bíp bíp”. Nếu có 1 tiếng “Bíp” thì thiết bị có thể đã được khai báo rồi.
Chú ý: Trung tâm cho phép khai báo tối đa 80 vùng không dây. Vì vậy, nếu đặt cho cảm biến đó thuộc vùng 1 thì nhập: “01”- ấn OK để cài đặt vùng khác hoặc thoát ra.
* Vị trí của switch trên cảm biến
Hướng dẫn thêm cảm biến báo động Aolin
Xóa cảm biến:
(B1): ấn OK + “000000” + OK
(B2): ấn ⇓ chọn II. ADVANCED >> REMOVE>> REMOVE SENSORS>>OK
.-> Chọn A) REMOVE SINGLE:để xóa 1 vùng
-> Chọn B) REMOVE ALL: để xóa tất cả các cảm biến đã khai báo
3. CÀI ĐẶT SỐ ĐIỆN THOẠI
Vào chế độ lập trình: ấn OK + “000000” + OK
Chọn I. NORMAL >> 1 . AUTODIALER: để cài đặt các số điện thoại cho trung tâm
Chú ý:
+ nhập các số bằng các phím tương ứng trên bàn phím
+ xóa số bằng cách ấn phím mũi tên
+ nhập dấu “ – ” bằng cách ấn phím mũi tên
+ trung tâm cho phép cài đặt 3 số điện thoại
+ có thể đặt thuộc tính là quay số hoặc nhắn tin khi có báo động
Ví dụ:
PHONE 1: nhập “0978326002” -> khi có báo động sẽ quay đến số đó
PHONE 2: nhập “ – 0978326002” -> khi có báo động sẽ nhắn tin đến số đó
4. CÀI ĐẶT THUỘC TÍNH VÙNG
Giới thiệu: trung tâm cho phép bật báo động ở 2 chế độ NORMAL MODE (bật bằng phím 1) và STAY MODE ( bật bằng phím 4). Chẳng hạn: nếu cảm biến 1 đặt ở chế độ NORMAL MODE và cảm biến 2 đặt ở chế độ STAY MODE thì khi bật báo động bằng cách ấn phím 1 trên tray điều khiển thì chỉ có cảm biến 1 mới có tác dụng, còn cảm biến 2 sẽ không thể kích hoạt báo động và ngược lại (nếu bật báo động bằng phím 4 trên tay điều khiển thì chỉ có cảm biến 2 mới có tác dụng, còn cảm biến 1 sẽ không thể kích hoạt báo động.)
Cách đặt chế độ:
(B1): ấn OK + “000000” + OK
(B2): ấn ⇓ chọn II. ADVANCED >> SYS. SETTING >>
NORMAL MODE:
->>Chọn A) WIRED ZONES: để chọn vùng có dây (4 vùng)
+ chọn WRD 1,2,3,4: ON – kích hoạt khi bật bằng phím 1
OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 1
->> Chọn B) WIRELESS ZONES: để chọn vùng không dây (80 vùng)
+ chọn ZONE NO. >> sau đó chọn vùng cần đặt chế độ
ON – kích hoạt khi bật bằng phím 1
OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 1
STAY MODE:
->> Chọn A) WIRED ZONES: để chọn vùng có dây (4 vùng)
+ chọn WRD 1,2,3,4: ON – kích hoạt khi bật bằng phím 2
OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 2
->> Chọn B) WIRELESS ZONES: để chọn vùng không dây (80 vùng)
+ chọn ZONE NO. >> sau đó chọn vùng cần đặt chế độ
ON – kích hoạt khi bật bằng phím 2
OFF – vô hiệu hóa khi bật bằng phím 2
Điều khiển bằng điện thoại :
Khi trung tâm báo động hụ còi và báo qua số điện thoại mà bạn đã lập trình sẵn .
Cách quay số điện thoại :
Hướng dẫn sử dụng báo động Aolin 6088GSM
Khi bạn nhận điện thoại từ số điện thoại của trung tâm bạn nhấn ok (hay nhấc tay nghe lên)
– Nhấn phím 3#: nghe âm thanh tại nơi đặt trung tâm báo động trong vòng 20s, nhấn tiếp lần nữa để nghe 20s tiếp theo.
– Nhấn phím 1# : để tắt loa báo động nhưng hệ thống vẫn ở trạng thái chờ báo động.
– Nhấn phím 0# : để tắt hẳn báo động
Điều khiển bật trung tâm bằng điện thoại :
Nếu khi bạn ra khỏi nhà ma bạn quên bật báo động, bạn có thể sử dụng máy điện thoại di động hay điện thoại bàn gọi về số điện thoại mà bạn kết nối với trung tâm.
Sau 40s đổ chuông trung tâm sẽ báo 4 tiếng tít, nhập password vào ( mặc định “000000”)rồi nhấn “ # “. Nếu bạn nhập đúng password thi trung tâm sẽ báo 2 tiếng tit tit (nếu bạn nhập sai password thì điện thoại của bạn tự động thoát ra, bạn phải gọi lai) bạn nhấn phím :
– Nhấn phím 1# : bật báo động.
– Nhấn phím 0# : tắt báo động.
Chú ý: hệ thống sẽ tự thoát khỏi điện thoại của bạn nếu trong thời gian 20s mà bạn không điều khiển
5. Thay đổi mật mã :
Từ trạng thái Welcome sau đó nhấn OK -> Nhập Password cũ -> OK -> Normal -> OK -> 3.MODIFY PSW -> OK -> Nhập password mới -> OK.
Đặt chế độ tự động bật và tắt báo động:
Từ chế độ màn hình Welcome -> OK -> Nhập Password ->OK ->ADVANCE->6.AUTO ARM/DISA -> OK để bắt đầu vào cài đặt chế độ tự động bật báo động( để việc cài đặt tự động bật/tắt hệ thống báo động được chính xác vui lòng đặt thời gian chính xác cho tủ trung tâm trước).
Trung tâm cho phép đặt 2 nhóm bật tắt. Chọn 1ST GROUP hoặc 2ST GROUP
1) AUTO ARM -> OK -> ON ->OK -> DAY IN A WEEK (Các thứ trong tuần từ chủ nhật đến thứ 7 được đánh số từ 1 đến 7, nhấn 1 để chọn ngày trong tuần sẽ bật báo động, nhấn 0 để chọn ngày không bật báo động. Khi nhấn một ngày sẽ nhảy sang ngày tiếp theo. Khi chọn xong nhấn OK)
Hướng dẫn sử dụng báo động Aolin 6088GSM
->TIME : (Đặt thời gian sẽ tự động bật báo động trong ngày đã chọn ). ->OK
2) AUTO DISARM -> OK -> ON ->OK -> DAY IN A WEEK (Các thứ trong tuần từ chủ nhật đến thứ 7 được đánh số từ 1 đến 7, nhấn 1 để chọn ngày trong tuần sẽ tắt báo động, nhấn 0 để chọn ngày không tắt báo động. Khi nhấn một ngày sẽ nhảy sang ngày tiếp theo. Khi chọn xong nhấn OK)
Hướng dẫn sử dụng báo động Aolin 6088GSM
->TIME : (Đặt thời gian sẽ tự động tắt báo động trong ngày đã chọn ). ->OK
Reset trung tâm : để reset trung tâm về mặc định của nhà sản xuất:
Từ chế độ Welcome -> OK -> Nhập Password ->OK ->ADVANCE-> 3.SYS.SETTING -> OK ->RESET->OK ->OK (Trung tâm sẽ trở về trạng thái mặc định của nhà sản xuất).
6. CÀI ĐẶT THỜI GIAN
(B1): ấn OK + “000000” + OK
(B2): ấn chọn I. NORMAL >> TIME&DATE: để cài đặt ngày giờ.

Hướng dẫn bật tắt báo động

1.1 Điều khiển bằng remote :
Hướng dẫn sử dụng báo động AoLin AL-6088GSM
– Ấn phím Arm – BẬT BÁO ĐỘNG – PHÂN VÙNG 1: khi nhấn nút này, trung tâm sẽ phát ra 1 tiếng báo tít và trung tâm sẽ được kích hoạt bởi các vùng đặt thuộc tính là NORMAL MODE
– Ấn phím Ins – BẬT BÁO ĐỘNG – PHÂN VÙNG 2: khi nhấn nút này, trung tâm sẽ phát ra 1 tiếng báo tít và trung tâm sẽ được kích hoạt bởi các vùng đặt thuộc tính là STAY MODE
– Ấn phím Disarm – TẮT BÁO ĐỘNG : khi ấn nút thì trung tâm sẽ tắt báo động
– Ấn phím Panic – NÚT KHẨN CẤP : khi bạn muốn nhấn nút này thì trung tâm sẽ hú còi và báo qua số điện thoại của bạn đã được lập trình cho dù bạn vẫn chưa bật chế độ báo động.

Để được hỗ trợ miễn phí trong quá trình sử dụng báo động AoLin, các bạn vui lòng liên hệ trực tiếp đến số Hotline: 0988803283

Xem thêm:

Hướng dẫn tải phần mềm F-Link cài đặt báo động Jablotron 100

Hướng dẫn cài đặt và sử dụng phần mềm MyJABLOTRON