Thêm giỏ hàng thành công
Bạn cần phải đăng nhập
Yêu thích thành công
Đã có trong yêu thích
Thêm so sánh thành công
Đã có trong so sánh
So sánh tối đa 3 sp
Trang chủ / Tin tức

Hướng dẫn tải phần mềm F-Link cài đặt báo động Jablotron 100

Để lập trình các bộ báo động Jablotron 100 (Enterprise, Midway & Essex) bạn cần phải cài phần mềm F-link.
Bạn có thể tải xuống thông qua các bước sau.
Bước 1: Đăng nhập vào MyCompany (Đăng nhập vào tài khoản MyCompany của bạn. Bây giờ bạn sẽ thấy tổng quan sau đây. Nếu bạn chưa có tài khoản MyCompany, Bạn có thể xem cách tạo tài khoản Ở ĐÂY.)

Hướng dẫn tải phần mềm F-LINK cài đặt báo động Jablotron 100
Bước 2: Nhấp vào “MySTORAGE”

Hướng dẫn tải phần mềm F-LINK cài đặt báo động Jablotron 100

Bước 3: Sử dụng bộ lọc Nhập các giá trị chính xác để lọc nhanh ở mục “Documentnaam”

Hướng dẫn tải phần mềm F-LINK cài đặt báo động Jablotron 100

Sau khi tải về bạn có thể cài đặt phần mềm.

==>> Xem thêm: Cách tạo tài khoản MyCompany