Chính sách thanh toán

Mục lục

  • Thanh toán bằng tiền mặt.
  • Thanh toán bằng hình thức chuyển khoản:
    • Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
    • CONG TY CO PHAN CONG NGHE MINH TRANG
    • 0541000258529
    • Số điện thoại mua hàng + mã đơn hàng.

Sau khi nhận được chuyển khoản chậm nhất sau 12 tiếng chúng tôi sẽ gọi điện xác nhận với khách hàng.

Công ty khi nhận được thanh toán sẽ xuất hóa đơn hoặc chứng từ gởi qua mail cho khách hàng trong quá trình mua hàng.