Cung cấp và lắp đặt bộ thu phát không dây cho Camera an ninh, thiết bị mạng khoảng cách xa 1KM, 2KM, 5KM, 10KM...ở những vị trí không thể đi dây, khó đi dây.