Cung cấp, lắp đặt Tủ mạng, Tủ rack nhiều kích thước từ 4U, 6U, 10U, 12U.... 42U của nhiều hãng có thương hiệu, uy tín. Tư vấn giải pháp miễn phí, tận tâm.